Świadczymy pełną gamę usług w obszarze badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy. 

Pracownia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.

al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

(Stadion Olimpijski)


tel. 602 486 424

 

http://www.olimpijska.com

Przebieg badania

Badanie jest podzielone na kilka etapów (testy pisemne, testy z użyciem aparatury oraz wywiad psychologiczny). Trwa około dwóch godzin.

 

Jak przygotować się do badania

Należy pamiętać, że badanie może być przeprowadzone tylko wówczas, kiedy jesteś w dobrej kondycji psychofizycznej, a więc wtedy, kiedy jesteś zdrowy i wypoczęty. Wykluczone jest spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych mogących wpływać negatywnie na Twój organizm na 48 godzin przed badaniem. Na badanie należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz prawem jazdy. Jeśli osoba badana ma wadę wzroku i używa szkieł korekcyjnych, wymagane jest, aby przystąpiła do badania w okularach i soczewkach. Jeśli zgłaszający się na badanie posiada skierowanie od lekarza medycyny pracy lub kierowany jest na badanie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, punktów karnych czy udziału w wypadku, musi przynieść skierowanie. Jest ono dołączane do dokumentacji osoby badanej.