Wychowanie dzieci przypomina jazdę kolejką górską. Dlatego matki i ojcowie potrzebują najlepszego możliwego wsparcia – nie tylko po to, aby poradzić sobie z trudnościami, ale także po to, aby utrzymać dobre relacje pomiędzy sobą.

Pozytywne rozwiązania wychowawcze wykorzystują techniki działające na wszystkie dzieci, niezależnie od ich wieku, charakteru, pochodzenia, kultury i tradycji. Konsekwentne stosowanie tych technik sprawia, że dziecko samo chce zachowywać się „lepiej”, będąc samemu bardziej zadowolonym oraz oszczędzając stresów i wyzwań swoim rodzicom.

Nasze sesje szkoleniowe i warsztaty wspomagają rodziców dzieci w różnym wieku, od kilkulatków do nastolatków, w różnych obszarach wychowawczych, a co najważniejsze, ułatwiają stworzenie rodziny związanej silnymi i autentycznymi relacjami. 

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Zespół PsychoStrefa.pl