PSYCHIATRA

Dominika Jabłońska

Dominika jest specjalistką psychiatrii od 2013 roku, prywatną praktykę lekarską prowadzi od 2009 roku. Zdobywała doświadczanie zawodowe pracując na oddziałach stacjonarnych i dziennych szpitali psychiatrycznych, oddziałach leczenia nerwic, oddziałach odwykowych i poradniach zdrowia psychicznego. Aktualnie jest także zaangażowana w opiekę psychiatryczną nad osobami starszymi w Domach Pomocy Społecznej.

Dominika specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Proponuje holistyczne i czasami niestandardowe podejście do problemów z jakimi zgłaszają się do niej pacjenci. Leczenie farmakologiczne proponuje tylko wtedy, jeśli jest to potrzebne w procesie zdrowienia. Stara się znaleźć obszar, który może być źródłem dolegliwości. Rozwiązania, które przedstawia, przy dobrej współpracy z pacjentem, mają szansę zaadziałać bardziej przyczynowo. Pracuje między innymi z destrukcyjnymi przekonaniami (w ujęciu NVC- Nonviolent Communication) oraz emocjami (nauka identyfikacji emocji, elementy psychodramy i terapii Gestalt). Prowadzi również leczenie zaburzeń psychicznych spowodowanych traumami nowoczesną metodą EMDR (odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych). Dominika jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poszerza i uaktualnia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

PSYCHOLOG

Beata Kaczorowska

Beata w 2003 roku ukończyła jednolite, pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psycholog transportu oraz w służbie medycyny pracy. Terapeuta. Propagator i nauczyciel pozytywnych rozwiązań wychowawczych.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną personelu latającego oraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne. Od 2010 zajmuje się wspieraniem rodziców w ich wysiłkach wychowawczych i pomocą w kryzysowych sytuacjach. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wspiera profesjonalistów pracujących z dziećmi. Przez dziesięć lat pracowała terapeutycznie z dziećmi. Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoedukację, a terapeutycznie pracuje z osobami dorosłymi. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem. Pracuje w oparciu o założenia systemowej terapii rodzin oraz trzeciej fali terapii poznawczo–behawioralnej, które wykorzystuje, aby w jak najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Dzięki takiemu podejściu umożliwia im identyfikację i osiągnięcie celów, wykorzystując ich wyjątkowe i indywidualne mocne strony oraz zapewniając im wygodną przestrzeń do eksploracji, dyskusji i bycia wysłuchanym. Chęć ciągłego rozwoju i pasja do wykonywanej pracy sprawiają, że Beata wciąż kształci się i rozwija umiejętności zawodowe.

DIETETYK

Więcej informacji wkrótce.